MOLADIN
Kawahara

Kipas CVT, Yamaha Mio**, Yamaha Mio Soul

Kawahara

Harga Dari Website Lain
Rp. 150.000

Rp. 150.000
Oleh HMS Racing

Rp. 150.000
Oleh HMS Racing

Harga Dari Penjual Lain

Spesifikasi

type: Kipas CVT