MOLADIN
Kawahara

Roller CVT, Yamaha Xeon**, Yamaha Xeon RC, Yamaha Mio M3, Yamaha Nmax

Kawahara

Harga Dari Website Lain
Rp. 65.000

Rp. 65.000
Oleh Lapak Pakdhe Emje

Rp. 80.000
Oleh Hejosport

Rp. 95.000
Oleh Fac Shop

Harga Dari Penjual Lain

Spesifikasi

type: Roller CVT